FORTA-FERRO NEDİR?
• Betonda birincil donatı olarak kullanılabilen,
• Dayanımı yüksek, polimer esaslı,
• Çelik hasır ya da çelik tel yerine yapısal dayanım sağlayan,
• Çatlak dayanımı ve yük taşımayı bileşimindeki iki farklı malzeme ile sağlayan,
• Uzun ömürlü, Sentetik Makro Fiber Donatıdır.
• Forta-Ferro beton içerisinde homojen dağılarak döküm esnasında ve dökümden sonra istenilen beton
görünümü ve dayanımını en az işçilik ve maliyetle sağlayarak, projelere uygulama kolaylığı sunar.
İçeriğinde;
• Büyük oranda içerdiği tek lifli kopolimer yapı sayesinde yük aktarımını ve iç gerilmelerden doğan çatlak oluşumunu engeller ve eğilme ve yarmada çekme dayanımını artırır.
• Kopolimer yapıya ek olarak karışımda özel oranda bulunan polipropilen lifler sayesinde rötre ve ısıya bağlı çatlaklar engellenir.
KULLANIM ALANLARI;

Saha ve Zemin Betonları

• Fabrika Zemin Betonları ve Stok Sahaları
• Soğuk Hava Depolama Zemin Betonları
• Lojistik Üsler
• Topping (Üst Kaplama) Betonları
• Akaryakıt İstasyonları
• Metro İstasyonları Bekleme ve Yürüyüş Alanları
• Beton Yollar

Konut İnşaat

• Konut İçi Şaplar
• Açık-Kapalı Otopark Zemin Betonları ve Diğer Trafik Alanları
• Çevre Düzenleme ve Yürüyüş Yolları
• Açık & Kapalı Havuz Betonları

Kıyı Yapıları ve Limanlar

• Deniz Limanı Beton Kaplamaları
• Tersaneler
• Marinalar
• İskeleler ve Rıhtımlar
• Kıyı Koruma Elemanları
• Dalgakıran Beton Kaplamaları

Su Yapıları

• Hidroelektrik Santralleri (HES)
• İçme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri
• Sulama Projeleri
• Hidroloji ve Taşkın Çalışmaları
• Kanal Yapıları

Madenler

• Zemin Stabilizasyonu Püskürtme Betonları
• Ayna – Geçiş ve İniş Yolu Betonları
• İmalathane Zeminleri
• Yeraltı Odaları
• Cevher Atık Çukurlarını Doldurma Setler

Tüneller

• Zemin Stabilizasyonu Püskürtme Betonları
• Dolgu Püskürtme Betonlar
• Tünel Taban Kaplama Betonları
• Invert ve Tam Boy Beton Kaplamalar
• Tünel Segment Kaplamaları
• Şevlerin Stabilizasyonu

Prekast Elemanlar

• Beton Borular
• Beton Bloklar
• İstinat Duvarları
• Segmentler
• Otoyol Bordürleri
• Sıvı Tankları
• Cephe Panelleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Karakteristik
Ham Madde
Uzunluk
Çekme Gerilmesi
Elastisite Modülü
Yüzey Dokusu
Fiber Sayısı
Yoğunluk
Erime Noktası
Yanma Noktası
Su Emilimi
Asit / Alkali Direnci
Standart
Çap
: Malzeme Özelliği
: %100 Saf Kopolimer PP/PE
: 54 mm
: 550 - 750 MPa
: 5,75 GPa
: Deforme Edilmiş Yüzey
: 220.000 Parça / kg
: 0,91 g/cm3
: 162-168 °C
: 398 °C
: Sıfır
: Mükemmel
: ASTMC-1116
: 0,677 mm
TEKNİK AVANTAJLAR
• Rötre çatlaklarını ve mikro çatlakları engeller.
• Yüksek enerji yutma kapasitesine sahiptir.
• Betonun yorulma direncini ve sünekliğini artırır.
• Yüzey aşınmalarını azaltır.
• Darbe dayanımını artırır.
• Yüksek eğilme ve yarmada çekme dayanımı sağlar.
• 3 boyutlu çalışır, yüzeyde oluşan negatif momentlere karşı basınç donatısı görevini üstlenir.
• Korozyona uğramayarak durabiliteyi artırır.
• Donma çözülmeden dolayı zayıflayan betona ekstra direnç kazandırır.
• Asidik ve tuzlu ortamlarda ayrışan betonun bir arada durmasını sağlar.
• Yangın dayanımını artırır.
• Betonun elastoplastik davranış kazanmasını sağlar.
• Yüksek narinlik oranına sahiptir.
• Saçaklı yapısı sayesinde diğer fiberlerden daha üstün aderans kabiliyeti vardır.

DOZAJ ve KULLANIM
Forta-Ferro farklı uygulamalarda 1-10kg/m3 arasında değişen kullanım dozajlarına sahiptir. Ortalama zemin koşullarında ve püskürtme ve zemin betonu ortalama yükleri altında sıklıkla 2-4 kg/m3 dozaj aralığında Forta-Ferro kullanılmaktadır.

Homojen karışım için Forta-Ferro’nun beton santralinde agrega bandına koyularak beton karışımına eklenmesi yeterlidir.

Şantiye alanında karıştırılmak istenmesi durumunda transmiksere belirlenen dozajda eklenerek minimum 5 dakika karıştırılması tavsiye edilir. Bu sürenin ardından homojen karışım elde edilir ve standart beton döküm uygulaması dışında bir işleme ihtiyaç duyulmadan sahaya uygulanır.

MALİYET VE UYGULAMA AVANTAJLARI
• Uygulama sırasında işçilik açısından avantaj sağlar.
• Çelik hasırın montajı sırasında oluşan zaman kaybı Forta-Ferro ile yaşanmaz.
• Alış maliyetinde de çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.
• Pas payı kullanılmadığı için döşeme kalınlığı azalır.
• Korozyona uğramaması servis ömrünü ve bakım periyotlarını uzatır.
• Stok sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.
FORTA-FERRO Rötre Çatlaklarına Karşı Direnç Sağlar...
Betonun dayanımını azaltan en olumsuz etkenlerden biri de rötredir. Betonun büzülmesi anlamına gelen rötre, beraberinde betonda yüzeysel veya derin çatlakları da getirir. Isıl etkiler ile meydana gelen genleşme veya büzülme, şişme, sünme ve rötre, betonda görülen erken yaştaki hacim değişikliklerine yol açan temel olaylardır.
FORTA-FERRO
• Büzülme gerilmelerine karşı direnç meydana getirir.
• Büzülmeden dolayı oluşan çatlak miktarını minimuma indirir.
• Beton içinde homojen olarak dağılır ve betona çok güçlü tutunur.
• Çatlağın karşısına ilk anda çıkarak çatlağın ilerlemesini engeller.
EĞİLME VE YARMADA ÇEKME DENEYLERİ

-İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı-

FORTA-FERRO marka, kopolimer / polipropilen taşıyıcı sentetik lif (54 mm uzunluğunda) ve başka bir firmaya ait çelik tel (60 mm uzunluklu, 0,75 mm çaplı, kanca uçlu) içeren C30 beton sınıfına ait 150x150x600 mm boyutlu beton prizma numuneler üretilmiştir. Ayrıca yarmada – çekme dayanımlarının belirlenmesi için 150x150x150 mm boyutunda küp numuneler üretilmiştir. Kopolimer / polipropilen taşıyıcı sentetik lif ve çelik tel kullanılarak üretilen bu betonların performans kriterlerini karşılaştırmak amacı ile aynı beton sınıfına ait şahit numuneler üretilerek, eğilme ve yarmada - çekme deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

PRİZMA DENEYLERİ

Sabit çimento içeriği, su/çimento oranı ve işlenebilirliğe (10-12 cm çökme) sahip bileşimler kullanılarak üretilen beton prizmalar üzerinde kapalı çevrim deformasyon kontrollü üçte bir noktasından yüklenmiş eğilme deneyleri yürütüldü. Numunelerin tanımı, deney düzeni ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir.

Deney Numuneleri

Her bir numune 150x150x600 mm boyutunda prizma biçimlidir.

Deney Düzeneği

Mesnetler arasındaki mesafe 450 mm olacak şekilde yerleştirilen numunelerin deney düzeni şekilde verilmiştir

Beton prizma deney düzeneği

EĞİLME VE YARMA DENEY SONUÇLARI

Beton prizma ve beton küp numuneler üzerinde yapılan eğilme sonuçları ve yarmada-çekme deneyi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DENEY SONUÇLARI


BETON PLAK DENEYLERİ

-İTÜ ve ODTÜ Yapı Malzemesi Laboratuvarları-

FORTA-FERRO marka, kopolimer / polipropilen taşıyıcı sentetik lif (54 mm uzunluğunda), ayrıca başka bir firmaya ait çelik tel (İTÜ deneyinde 60 mm uzunluklu, 0,75 mm çaplı, kanca uçlu ve ODTÜ deneyinde 30 mm uzunluklu, 0,62 mm çaplı, kanca uçlu) ve 6,5 mm donatı çaplı, 150x150 mm aralıklı çelik hasır (Q221/221) kullanılarak İTÜ deneyinde C25 ve ODTÜ deneyinde C35 beton sınıfında beton plaklar üretilmiştir. Üretilen bu betonlarla birlikte üretilen aynı beton sınıfındaki yalın (şahit) beton plaklar üzerinde EFNARC yönteminde karşılaştırmalı eğilme deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

PLAK DENEYLERİ

Aynı su/çimento oranında, işlenebilirliği aynı (16-21 cm çökme) tutularak üretilen beton plaklar üzerindeki deneyler EFNARC yöntemine göre yapıldı. Numunelerin tanımı, deney düzeni ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir.

Deney Numuneleri

Her bir numune 600x600 mm boyutunda kare biçimli plak olup kalınlığı 100 mm’dir.

Deney Düzeneği

Plaklar deney sırasında , aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi çelik korniyerlerle kaynaklanarak hazırlanan yeterli rijitlikteki mesnetler üzerine dört kenardan oturtuldu. Açıklık 500 mm x 500 mm olup, kesilmiş olan pürüzlü üst yüzey üstte, kalıpla temasta olan alt yüzey altta olmak üzere plağın merkezinde 100 mm x 100 mm’lik bir kesite yük uygulandı.

Deney Düzeneği

25 mm’lik sehime karşı gelen tokluk değerlerine ilişkin ortalama deney sonuçları alttaki tabloda gösterilmektedir.
NOT: Yalın (şahit) betonlar haricindeki numunelerin tümünde 25 mm sehim değerine kadar, yalın betonlarda ise göçme anına karşılık gelen yaklaşık 0,15 mm sehim değerine kadar yutulan enerji değerleri hesaplanmıştır.
FORTA-FERRO lifli plaklarda 25 mm’lik sehime karşı gelen tokluk değerleri elde edilmiş ve başlangıçta bu plaklarda herhangi bir mikroçatlak görülmemiştir. Kırılmaları sırasında tipik sünek davranış sergilenmiş ve herhangi bir parça kopması saptanmamıştır. Tepe noktasından sonra inen kolların ani iniş şeklinde değil, sünek davranışa uygun tipik şekil değiştirme yumuşaması sergiledikleri görülmüştür. 4kg/m3 ve 6kg/m3 Forta-Ferro lif içeren plaklarda ilk çatlak oluştuktan sonra yük taşıma kapasitesinde ani bir düşüş görülmemiştir. Özellikle 6kg/m3 Forta-Ferro lif içeren plaklarda ilk çatlak oluştuktan sonra şekil değiştirme sertleşmesi gerçekleşerek yük taşıma yeteneğinin, ilk çatlak yüküne kıyasla arttığı görülmüştür.

ODTÜ DENEY SONUCU:

Aynı su/çimento oranında, işlenebilirliği aynı (16-21 cm çökme) tutularak üretilen beton plaklar üzerindeki deneyler EFNARC yöntemine göre yapıldı. Numunelerin tanımı, deney düzeni ve elde edilen sonuçlar tabloda verilmektedir.

ODTÜ BETON PLAK DENEYİ SONUÇLARI

Grafik incelendiğinde 1 kg Forta-Ferro’ya karşılık yaklaşık 7 kg çelik tel denk gelmektedir.

FORTA-FERRO DONATILI BETONLARIN AŞINMA DAYANIMI TESTİ

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarları -

Aşınma fiziksel ve mekanik bir olaydır ve betonun aşınma dayanımı açısından zayıf performans gösterdiği bilinir.
Forta-Ferro’nun betonda aşınma dayanımına etkisini gözlemek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aşınma dayanımı testleri yapıldı.

Böhme Yüzey Aşındırma Deneyi

Bu çalışmada betonun aşınma direncinin belirlenmesinde Böhme aşınma deneyi (TS 2824, EN 1338) kullanılmıştır. Her bir numune için 16 kez 22 devir, toplamda 352 devir yaptırılmıştır. Aşınma sonucunda numunelerin kütlesi hesaplanmış ve aşınma kaybı tablolarda verilmiştir.

Sonuç

FORTA-FERRO Betonda 3 Boyutlu Dayanım Sağlar...
Zemin altında boşluk oluşması durumunda, mesnet noktalarında meydana gelen çekme gerilmelerini geleneksel donatılar, beton içerisinde konumlanışı nedeniyle karşılayamaz.
Forta-Ferro, betonda üç boyutlu dayanım sağladığından, yapının her yerinde eğilme dayanımını artırır, hem basınç hem de çekme bölgesi donatısı görevini üstlenir.
FORTA-FERRO Betonun Donma-Çözülme Dayanıklılığını Arttırır...
Islanarak doygun hale gelen ve donma-çözülme devirlerine maruz kalan bütün betonlar kısa sürede hasar görürler. Tekrarlanan donma-çözülme olayları karşısında betonun içerisinde çatlaklar oluşmakta ve bu çatlaklar giderek daha büyük çatlaklar haline gelmektedir
Forta-Ferro, donma-çözülme olayında çatlağın ilerlemesini durdurup betonu bir arada tutarak, agrega-çimento matrisinin bozulmasını engelleyerek, betonda kopmaları minimum seviyede tutarak, donma-çözülme dayanımı sağlamış olur.
FORTA-FERRO'lu Beton, Tekrarlanan Yükler Altında Daha Elastik Davranış Sergiler...
Betonun gevrek malzeme olması sebebiyle şekil değiştirmesi çok sınırlıdır. Tekrarlanan yükler altında ise yorulma etkisi sonucunda taşıma kapasitesinin altındaki değerlerde bile göçme ihtimali ortaya çıkar.

Ayrıca, betonun elastik şekil değiştirememesi servis ömrünü daha kısa sürede tamamlaması ile sonuçlanır.
• Yapılan testler sonucunda, Forta-Ferro’nun tekrarlanan yüklemeler altında betona kısmi elastik yapı kazandırdığı görülmüştür.

• Bu sayede Forta-Ferro, betonun küçük şekil değiştirmelerini telafi ederek, betonun daha uzun süre aynı şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
FORTA-FERRO Optimum Boyutlandırma ile Dizayn Edilmiştir...

Lif Donatıda Narinlik Oranının Etkisi:

Lif narinlik oranı, betonun işlenebilirliğini büyük ölçüde etkiler. Ayrıca, lifin narinliğinin artmasıyla, yutulan enerji artar ve beton sünek davranış sergiler.

• Forta-Ferro’da narinlik (boy ve çap ebadı) hem işlenebilirliği hem de sünekliği en iyi seviyede tutacak şekilde belirlenmiştir.
• Forta-Ferro, 54 mm uzunluğunda ve 0,677 mm çapındadır
FORTA-FERRO'nun Betona Tutunma Yeteneği Fazladır...
Kanca uçlu liflerin kanca uçlarında zamanla açılma gözlemlenmektedir. Bu durum kanca uçlu liflerde sıyrılmanın daha kolay gerçekleşmesine neden olur. Düz liflerde ise sıyrılma hızı çengelli liflere göre çok daha fazladır.

• Forta-Ferro, deforme yapısı sayesinde sıyrılmaya karşı direnç gösterirken, Forta-Ferro’nun en yüksek sıyrılma yükü ve bu yükte gerçekleşen kayma miktarı düz ve kanca uçlu liflere göre daha fazladır.
• Bu durum, Forta-Ferro’nun enerji yutma kapasitesinin daha fazla olduğunu göstermektedir.
PÜSKÜRTME BETONLARDA FORTA-FERRO DONATILI BETONLARIN KILCAL SU EMME DENEYİ

- İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarları -

Geçirimlilik, suyun ve dolayısı ile suyun içindeki zararlı kimyasal maddelerin beton içerisindeki hareket edebilme kabiliyetlerini ifade eder. Suyun beton içindeki hareketi; boşluk cinsine, boşluk büyüklüğüne, boşluk dağılımına ve mikro ve makro çatlaklara bağlıdır. Bu yüzden boşluk ve çatlakları belli bir seviyenin altında tutmak beton durabilitesi açısından önem taşır. Püskürtme ekipmanlarıyla üretilen 3 kg/m3 Forta-Ferro ve 20 kg/m3 çelik tel içeren plaklar üzerinde eğilme deneyi yapıldıktan sonra plakların çatlak içermeyen köşelerinde 10x10 cm küpler kesilmiştir

Kılcal Su Emme Deneyi

Numuneler üzerinde TS 4045 standardı esaslarına göre kılcal su emme deneyi gerçekleştirilmiştir. Deneyde numuneler önce sabit ağırlığa ulaşıncaya dek kurutulmuş, ardından sadece tek bir yüzeyi 5 mm’lik kısmı su içerisinde kalacak şekilde suda tutulmuş ve belirli aralıklarda su emme miktarı belirlenmiştir. Her bir numune için; birim alanda emilen su miktarı-zaman grafikleri çizilerek, elde edilen doğrunun eğiminden kılcallık katsayısı hesaplanmıştır. Deney sonucu elde edilen kılcallık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
FORTA-FERRO
Betonda Yüksek Sıcaklık Etkisini Azaltır...
Yangının etkileri beton yüzeyinde patlama, çatlak veya parçalanma olarak görülür. Yangın etkisinde kalmış betonun parçalanması betonun genleşme alanına ve beton içinde oluşan buhar basıncına bağlıdır.

Forta-Ferro,

• Yüksek sıcaklıkta eriyerek kanallar oluşturur, bu kanallar gazların dışarı çıkmasını sağlar ve boşluk basıncını azaltarak betonda patlamaları engeller.
• Ayrıca betonun genleşmesi için alan yaratarak betonun patlamasını engeller
STANDART, UYGUNLUK BELGESİ ve TEST RAPORLARI
FORTA-FERRO fiber donatıları, ASTM C-1116 "Fiber Donatılı ve Püskürtme Betonlar için Standart Şartname" ve TS EN gerekliliklerine uygundur.

Türkiye'de kullanımı için DSİ (TAKK Dairesi), İTÜ, ODTÜ ve YTÜ (Yapı Malzemeleri Laboratuvarı) üniversitelerinden test raporları alınmıştır.

 • • CE Belgesi alınmıştır.
  Amerikan Sağlık Raporu vardır.
 • • TS EN 14889-2 / 2006
 • • ASTM C1609 / C1609M–10
  Fiber Donatılı Betonlar için 3 Noktalı Yükleme Metodu ile Eğilme Performansı Tespiti
 • • ASTM C1399-07
  Fiber Donatılı Betonlarda Ortalama Rezidüel Dayanım Testi
 • • ASTM C 1399-98 Rezidüel Mukavemet
 • • JCI SF4 Eş Değer Eğilme Dayanımı
 • standartlarına uygundur.
MAKRO SENTETİK FİBER DONATI NEDİR?

Beton Donatısının Teknolojik Gelişimi

Geleneksel beton uygulamalarında donatılandırma elemanı olarak kullanılan yapı malzemeleri zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda farklı aşamalar kaydetti. Bu doğrultuda, saha betonları (Beton yollar, endüstri yapıları vb.) ve şap betonlarında (otopark kaplamaları vb.) demir donatı montajının uygulamada aldığı zamanı ve işçilik maliyetlerini düşürmek için çelik hasır donatılar bir ilerleme olarak kabul edilebilir. Bununla beraber, zaman içerisinde çelik hasırın etki alanının sınırlı olduğu görüülerek daha geniş etki sağlayacak donatı teknolojileri geliştirildi.

beton donatısının teknolojik gelişimi

Klasik Donatıda Problem?

Çelik hasır öncelikle yüzeysel çatlakları ve rötre çatlaklarını önlemede hiçbir etkiye sahip değildir.
Çelik hasırın saha betonlarında sağladığı katkı eğilme dayanımının yanı sıra çatlayan betonu bir arada tutarak ayrışmaları engellemektir. Ne var ki, bu fayda sadece büyük beton parçalarını bir arada tutmak olarak etki etmektedir. Çatlak başladığı anda çelik hasırla karşılaşana kadar hiçbir engele rastlamadan genişlemekte ve çelik hasırdan uzak olan yüzey ve taban kısımları kopmalara müsait hale gelmektedir.
Ayrıca, çelik hasırın montajı ve pas payı gibi işçilik kalemleri zaman açısından önemli yer tutmakta ve özellikle tünel yapılarında işçilik başlı başına zorlu bir iş yükü olarak hesaba katılmaktadır.

klasik donatıda problem

Çelik Tel ile Fiber Etkisi

Çatlak direnci ile ilgili kusurları aşmak için donatı etkisi 3 boyutlu hale getirildi ve çelik tel donatılar bu etkiyi sağlamak üzere geliştirildi. Artık aynı eğilme dayanımını sağlayan tel donatılar aynı zamanda 3 boyutlu olarak betonun içine yayılarak çatlak genişliğini çelik hasıra göre nispeten sınırlandırmaktaydı. Ayrıca çelik hasır işçiliği ortadan kalkmış ve zaman avantajı sağlanmıştı.

celik tel ile fiber etkisi


Ne var ki, çelik telin bazı kusurları zaman içerisinde çözüm bulunması gereken konular olarak gündeme geldi. Yüzeye çıkan çelik tel donatılar sert yapılarından dolayı kürdan gibi yüzeyde durmakta yaya ve araç trafiğine zarar verme tehlikesi taşırken aynı zamanda korozyona uğrayarak hem teknik hem estetik açıdan risk oluşturmaktaydı.

celik tel ile fiber etkisi 2

İkincil donatılar

Teknolojik gelişime rağmen ortaya çıkan kusurların yanı sıra, taze beton çatlaklarına (rötre, sıcaklık vb.) karşı hem çelik hasır, hem de çelik tel etkisiz olduğu için Polipropilen Lifler kullanılması gerekmekteydi. Geliştirilen polipropilen elyaflar eğilme dayanımına katkı sunmaksızın, taze betonda rötre çatlaklarına karşı dayanımı maksimuma çıkarmaktaydı. 1 m3 beton için standart dozajda ve boyutta kullanılan elyaflar çatlakları büyük oranda azaltmakla birlikte maliyet yükünü de beraberinde getirmişti.


ikincil donatılar

Yapısal Fiber Donatı Teknolojisi

yapısal fiber donatı teknolojisi
Saha betonlarında, çelik telin sağladığı avantajlarla birlikte birçok problemi de beraberinde getirmesi, donatı üreticilerini bu konularda çözüm arayışına itti. Makro Sentetik Yapısal Fiber Donatılar bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmiş ürünler olarak piyasada yerini aldı. Türkiye’de yıllardır kendine geniş bir kullanım alanı yaratan yapısal sentetik fiber donatılar, geçen zamanla birlikte gerçek servis durumunda da projelerde sağladığı avantajı kanıtlamış görünüyor.

Yapısal Fiber Donatının Avantajları Nelerdir?

Uzun ömür:

⦁ Sentetik fiberlerin korozyon problemi olmadığı için, her tür çelik donatıya göre, dayanımında hiçbir değişim olmadan işlevini yapının ömrü boyunca koruyarak fark yaratmaktadır.

Kullanım kolaylığı:

⦁ Çelik hasır işçiliğini ortadan kaldırmakla birlikte, perdah, finisher, laser screed uygulamalarında da hiçbir problem yaşanmadan kullanılabilmesi çelik tellere göre de avantaj sağlamaktadır.

kullanım kolaylığı 1
kullanım kolaylığı 2
⦁ Esnek yapısı sayesinde yüzeye yakın fiberler kolayca betona gömülür. Aksi durumda bile yüzeyde kalan hiçbir fiber zarar verme riski taşımaz, estetik açıdan problem yaratmaz.
⦁ Çelik tellerin pompa ekipmanına zarar vermesi problemi ortadan kalkmıştır.
⦁ Hem rötre hem yük çatlağı dayanımını PP elyaf ve fiber içeriği ile aynı anda çözer.

Dayanım:

FORTA-FERRO 650-720 MPa çekme dayanımına sahiptir. Bununla birlikte beton içerisinde betona sağladığı eğilme dayanımı katkısı kullanılan FORTA-FERRO dozajına göre değişmektedir.
⦁ ACI ve ASTM yönergeleri doğrultusunda her tip yüke göre dozaj tayini için hesap sistemi vardır. Pratikte ise, malzemenin dayanımı sahada belirgin şekilde kendini göstermektedir.
⦁ Tavsiye edilen minimum kullanım dozajı 2 kg/m3’tür. Bu değer rötre ve sıcaklık farkına bağlı gerilmele çatlaklarını önleme adına belirlenmiş minimum miktardır.

dayanım 1
dayanım 2
dayanım 3Artık beton uygulamaları daha kolay, betonlar daha sağlam..
Değişen beton teknikleri sayesinde, daha önce yaşanmış bir çok kusurun üstesinden gelmek mümkün hale geldi. Beton donatısı teknolojisi de bu ilerlemeden nasibini aldı ve zamanla dayanımı düşen, işçilik riskleri taşıyan, yüksek maliyetleri çözümlerin yerine yeni çözümler gelişti.
FORTA-FERRO bu yeni teknolojiler içerisinde Türkiye’de ve Dünya’da yapısal fiber donatı alanında fark yaratarak aradan sıyrılmakta. En azından şimdiye kadar sahada görülen pratik örnekler ve zaman içerisinde daha da belirgin şekilde ortaya çıkan dayanım farkları ile birlikte, projelerin görevli ve sorumlularının da onayını aldığını söylemek mümkün.
Teknik hesaplamalarda ortaya çıkan fark bir tarafa, zaman içinde zayıflayacağını bilerek geleneksel donatıları kullanmaktansa, dayanımı hiç azalmayan fiber donatılı tercihler yapmak akla daha yatkın bir çözüm olarak görünüyor.