POLAR BETON NEDİR?
POLARBETON®; POLARFOX® özel ajanı ile üretilen, ısı yalıtım özelliği yüksek olan, çimento esaslı bir yapı malzemesidir.
Betonsa ve Forta İnşaat ortaklığı ile üretilen Polarbeton®, özellikle yüksek yapıların kat yalıtımında kullanılmakta ve getirdiği birçok avantaj ile kaliteli yapıların vazgeçilmez yapı malzemesi konumuna gelmektedir.

Nasıl Yalıtılır?

Polarfox® özel ajanı ile üretilen Polarbeton®, yapısında bulunan küresel hava boşlukları ile hem betonun çok daha hafif hem de yalıtımın son derece etkin olmasını sağlar

PolarBeton® içerdiği hava odacıkları ile ısı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımına da katkı sağlar.

NASIL ELDE EDİLİR?
Polarbeton® 3 aşamalı bir üretim sürecine sahiptir. Bu özelliğinin yanında yerinde entegre ve standart bir çözüm sunar.

Betonsa hazır beton tesislerinde ürün tipine uygun şerbet hazırlanır ve transmiksere yüklenir.

Şerbet transmikser ile iş sahasına taşınır.
Polarbeton makinası ile polarbeton nihai ürün haline getirilir, özel pompa ve aktarım sistemleri aracılığıyla döküm alanına yerleştirilir.
AVANTAJLARI NELERDİR?
Tek ürünle hem yalıtım hem de kaplamaya hazır yüzey sunar. Isı köprüsüne sebep olacak açıklıklar oluşmadığı için verimlidir. Enerji performansı yönetmeliğinin kriterlerine uygun yalıtım sağlar. Enerji verimliliği sertifikasyonuna sahip olması istenen yapılar için uygundur.
Yeşil Bina
Polarbeton hem hammaddesi, hem de yapıların enerji döngüsünde sağladığı tasarruf ile her yönden çevrecidir.
Karbon salınımının çok önemli bir konu olduğu günümüzde yapıların enerji performansı yönetmeliğine göre inşasında tüm kriterleri sağlayan Polarbeton®, çevreyi ve yarınları düşünen yeşil binaların vazgeçilmez malzemesidir.
Firesiz imalat ile çevreye atık bırakmaz. Ambalajlama sorunu yoktur. Yerinde üretilir.
Uygulama Kolaylığı
Polarbeton, XPS yalıtım malzemesinin aksine, tek seferde uygulanır.
İkincil bir şap uygulamasına gerek kalmadan hem şap hem de yalıtım malzemesi olarak çalıştığı için %50’den fazla zaman tasarrufu etmenizi sağlar.
Kullanılan malzeme miktarı da azaldığı için çok daha avantajlı maliyetler ile uygulanır.
Anahtar Teslim Hizmet
Polarbeton, kusursuz hizmet ile gelir.
Tek yapmanız gereken katların yalıtımında Polarbeton’un avantajlarını farkedebilmektir.
Kalanı Polarbeton güvencesi ile anahtar teslim hizmetin keyfini çıkarmaktır.
Hafif
Polarbeton son derece hafiftir.
Halihazırda çok büyük yüklere maruz kalan yapılara ilave yük getirmez.
Özellikle yüksek yapılarda hafif oluşu sayesinde yapısal bütünlüğün bozulmaması açısından büyük avantajlar getirir.
Sürdürülebilir
Polarbeton sürdürülebilir bir yalıtım çözümüdür.
Yapının ömrü boyunca herhangi bir bakım, tamirat gerektirmeden ilk gün olduğu gibi işini yapmaya devam eder.
İşletim maliyeti gerektirmeyen, sürdürülebilir bir yalıtım çözümü olarak benzersizdir.
BEP Yönetmeliği
Amaç; Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
BEP Nedir?
BEP hesaplama yöntemi, binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve CO2 salımınının hesaplanacağı yol haritasıdır.
 
BEP hesaplama yöntemi sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salınım sınıfı belirlenecektir.
 
Bu sınıflamalara göre binalara enerji kimlik belgesi verilecektir.
 
Binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar TS 825 standardında tanımlanan usül ve esaslara göre yapılır.
ARA KAT DÖŞEMELERDE ÖRNEK HESAPLAMA
Bağımsız bölümler arasındaki duvar, taban/döşeme ve tavan gibi yapı elemanlarında, R direnci en az 0,80m2.K/W olacak şekilde yalıtım uygulanır. (Bep. Yön. 4.bölüm 9.madde/5)
Çok katlı binaların bağımsız ara döşemelerin ile komşu duvarları ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, R direnci en az 0,8m2.K/W olacak şekilde hesaplanmalarıdır. (TSE 825 1.3 Özel Hükümler)
Çok katlı binalarda ısıtılan hacimler arasında ısı transferi olmadığı için Ri ve Re değerleri hesaplamalarda kullanılmayacaktır.
10 cm şap kalınlığı için gereken Polar Beton λ değeri
R:d/λ 0,741 ≤ 0,10 / λ λ≤ 0,135 olmalıdır (P600)
R DEĞERİ HESABI
Yukarıdaki tablodan Polar Beton’un sağlaması gereken ısıl iletkenlik direnci R değeri 0,741 olmalıdır.
 
7 cm şap kalınlığı için gereken Polar Beton λ değeri
R:d/λ 0,741 ≤ 0,07 / λ λ≤ 0,09 olmalıdır (P400)
GELENEKSEL ISI YALITIM YÖNTEMLERİ
TS EN 206-1’e göre birim ağırlığı 800-2000kg/m3 arasında olan betonlar hafif beton olarak adlandırılır.
 • • Kullanım ömrü maksimum 5-10 yıldır Eğim oluşturmak mümkün değildir.
 • • Yüksek maliyetlidir. İşçilik kalemleri ve maliyetleri fazladır.
 • • Boşlukları doldurma fonksiyonu yoktur. Pürüzlü zeminlerde kullanılmaz.
 • • Yangın dayanımı yoktur. Basınç dayanımı çok düşüktür.
 • • Şap kaplamak binaya ekstra ağırlık getirir
 • Katlar arası döşemeler
  Gereksiz yüklemeden kaçınmak için şap ve dolgu betonu uygulamaları Dolgu gerektiren ve yüksek dayanım beklentisi olmayan eski zeminlerin tamiri Çatı yalıtım şapları
  Yapıların iç ve dış duvarları
  XPS ve EPS’den çok daha yüksek dayanıma sahiptir.
  Normal şap betonuna göre ortalama 6 kat daha hafiftir.
  Sürekli yalıtım sağlar, diğer malzemeler gibi kesintiler yoktur.
  Düz olmayan zeminlerde en uygun çözümü sağlar. Yangın dayanımı yüksektir.
  Malzeme ömrü yapının ömrü kadardır. Düşük maliyette üretim yapılır.
  Boşluk doldurmada %100 verimle çalışır.
  POLARBETON®
  Servis ömrü, yapının ömrü kadardır.
  Daha düşük malzeme maliyeti oluşur.
  Daha düşük işçilik ve nakliye maliyeti oluşur.
  Yerleştirme kolaylığı sağlar.
  Tüm boşlukları doldurmada %100 başarı sağlar.
  Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir.
  XPS - EPS
  Maksimum 5-10 yıl malzeme ömrü vardır.
  Yüksek maliyetlidir.
  Daha yüksek işçilik ve nakliye maliyeti vardır.
  Yerleştirmesi zordur.
  Boşlukları doldurmakta başarısızdır.
  Yangın dayanımı yoktur.
  Pürüzlü zeminlerde kullanılamaz.