Geofor Membrane; tarım endüstrisindeki havuz, kanal, yer altı depoları ya da tüneller gibi jeoteknik, hidrolik ve ulaştırma yapılarında sıvı kaçağını önlemek için kullanılan çok ince bir bariyerdir.